20-cover1

De Psychiater

De Psychiater is het officiële ledentijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). In de wereld van de psychiatrie is het al ruim 30 jaar een van de meest prominente communicatieplatforms. De Psychiater wil zowel de communicatie binnen de doelgroep bevorderen als voor de psychiatrie relevante ontwikkelingen en onderzoeken in een breder perspectief plaatsen.

De Psychiater onderscheidt zich van andere bladen door de lezers op de hoogte te houden van voor de psychiatrie relevante medische, beleidsmatige, maatschappelijke, ethische en juridische ontwikkelingen. De redactieraad wordt gevormd door NVvP-leden en één NVvP-(bestuurs)lid dat optreedt als hoofdredacteur.

Distributie

De Psychiater wordt verzonden aan alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en aan relevante beleidsmakers en andere stakeholders in de gezondheidszorg. De oplage bedraagt 4.100 exemplaren. De Psychiater verschijnt acht keer per jaar.

Website

De Psychiater Online is het digitale platform van het tijdschrift De Psychiater. De website bevat alle artikelen die ooit in het tijdschrift zijn verschenen, doorzoekbaar met behulp van een zoekmachine.

De meeste artikelen zijn alleen toegankelijk voor de abonnees, leden van de NVvP, die hiervoor een inlognaam en een wachtwoord kunnen aanvragen.

dp_desktop-tablet-smartphone
dp_nieuwsbrief_mockup-tablet-licht-achtergrond

Op de hoogte

Bij alle uitgaven van De Psychiater ontvangen de abonnees ook een nieuwsbrief per mail. Zo hoeven zij niet de website in de gaten te houden, maar brengen wij ze direct op de hoogte wanneer een nieuwe publicatie is verschenen.

Alle titels

Naast De Psychiater publiceren we ook de volgende andere titels:

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op.