De inhoud

Ieder nieuw nummer beginnen we met een redactievergadering, waarin we mogelijke onderwerpen doornemen en hiervoor interessante invalshoeken bedenken.

Stel: er is net een nieuwe richtlijn uitgekomen. Welke specialist kan hier op een aansprekende manier over vertellen? In welke vorm gieten we een verhaal over nieuwe (groepen) geneesmiddelen? Zijn er innovatieve projecten rond de organisatie van de zorg? Interessante internationale congressen? Nieuwe mogelijkheden van e-health? Wat speelt er binnen de verenigingen?

Samen met onze redacties stellen we zo het komende nummer samen.

  • BPM Medica is al jaren onze onafscheidelijke partner. Samen brengen wij het belangrijke oncologische nieuws via tijdschrift en website onder de aandacht van onze beroepsgroep, patiënten en andere stakeholders. De samenwerking is kort samen te vatten als zeer deskundig, vakkundig en uiterst prettig.

    Haiko Bloemendal Voorzitter NVMO

Het tijdschrift

De eindredacteur van een blad maakt de definitieve indeling op basis van input van de redactie. Ons vaste team van freelance wetenschapsjournalisten, fotografen en vormgevers gaat vervolgens met de artikelen aan de slag. Als de ingeleverde teksten en beeld zijn geredigeerd, worden ze beoordeeld door de redactie. Na eventuele aanpassingen stuurt de eindredacteur ze naar de opmaak, waarna de gecontroleerde drukproeven naar de drukker gaan.

Online

Al onze publicaties zijn uiteraard ook online beschikbaar. Elk tijdschrift heeft een bijbehorende website. Hier vinden onze lezers niet alleen alle gepubliceerde artikelen, maar ook vacatures, evenementenagenda’s, overzichten van richtlijnen en meer.

Onze lezers kunnen zich daarnaast aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Ook goed om te weten: bibliotheken en mediacentra kunnen bij ons automatisch online inhoudsopgaven opvragen om naar hun werknemers door te sturen.

Video

Sommige communicatieboodschappen lenen zich beter voor een video dan voor print of online. In dat geval gaan we om de tafel met ons externe gespecialiseerde videoteam, dat ruime ervaring heeft met het maken van video voor medische professionals.

Gesponsorde content

Naast de reguliere redactionele inhoud publiceert BPM Medica in haar tijdschriften ook voor de lezers relevante gesponsorde content van partnerorganisaties. De inhoud heeft dezelfde kwaliteit als de reguliere redactionele content. Gesponsorde content vormt naast abonnementen en advertenties een extra inkomstenbron om een tijdschrift of volledig platform financieel mogelijk te maken.

Gesponsorde content van BPM Medica voldoet altijd aan de volgende criteria:

  • Gesponsorde content is duidelijk gescheiden van de reguliere inhoud.
  • Het kent dezelfde kwaliteit als reguliere redactionele artikelen.
  • Voor de lezer is duidelijk dat het om gesponsorde content gaat.

Voor de verkoop van gesponsorde content werken wij samen met Cross Media Nederland. Voor meer informatie kunt u contact met hen opnemen.

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op