Nieuws

Lees hier de laatste berichten van BPM Medica.

Actuele vakinformatie voor medisch specialisten tijdens de COVID-19-pandemie

Vanaf het begin van de COVID-19-uitbraak in Nederland was duidelijk dat het een enorme impact zou hebben op de dagelijkse werkzaamheden van iedereen in de gezondheidszorg. Als uitgever van medische vakbladen stelde ons dat voor de vraag hoe we hiermee om zouden gaan.

Onze platforms zijn erop gebouwd om zorgprofessionals zo goed mogelijk te ondersteunen bij de uitoefening van hun vak en daarbij snel te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. We kozen ervoor om nieuws over (de gevolgen van) COVID-19 te belichten waar dat van directe meerwaarde kan zijn voor de beroepsuitoefening, en ons verder zo veel mogelijk te blijven richten op vakbrede ontwikkelingen zoals onze lezers dat van ons gewend zijn. Per slot moet ook de reguliere zorg in deze tijd zo goed mogelijk blijven doorgaan en staan ontwikkelingen in de diverse vakgebieden beslist niet stil.

Dankzij onze online workflow en de flexibiliteit van de externe teams waarmee we werken – journalisten, vormgevers, drukkers, IT-adviseurs en vele anderen – konden al onze uitgaven verschijnen volgens het vooropgestelde schema, met aangepaste inhoud waar de actualiteit daartoe aanleiding gaf. Daarnaast konden op de zeer korte termijn voorpublicaties, extra nieuwsbrieven en een  webdossier gerealiseerd worden rondom COVID-19 voor diverse beroepsgroepen.
Zo zijn onder meer verschenen:

Voor Laboratoriumgeneeskundigen is, op verzoek van de beroepsvereniging NVKC, in korte tijd het NVKC COVID-19 netwerk opgezet op onze website, om snelle en laagdrempelige verspreiding van nieuwe informatie te faciliteren onder de leden van de vereniging.

In De Psychiater

De uitbraak van COVID-19 heeft, samen met de bijbehorende maatregelen om verspreiding te beperken, veel impact op de psychiatrie. Wat zijn de gevolgen voor de werkwijze in de forensische psychiatrie, de ggz-instellingen, de ziekenhuispsychiatrie en bij de vrijgevestigde psychiater? Een rondgang langs de verschillende sectoren.

In De Cardioloog

In onwaarschijnlijk korte tijd is onder de paraplu van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) het zogenoemde CAPACITY-COVID-register opgezet, om gegevens over de cardiovasculaire voorgeschiedenis en complicaties van patiënten met COVID-19 te verzamelen en analyseren. Initiatiefnemer prof. dr.  Folkert Asselbergs vertelt meer over het waarom en hoe van dit register en nodigt behandelcentra in Nederland en daarbuiten van harte uit tot deelname.

In Medische Oncologie

Het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor de oncologische zorg. Hans Westgeest, internist-oncoloog in het Amphia Ziekenhuis in Breda, en dr. Anne-Marie van Riel, oncoloog-hematoloog in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, schetsen de situatie in Brabant, het Nederlandse epicentrum van COVID-19.

In De Oogarts:

Al snel na de COVID-19-uitbraak in Nederland is alle niet-spoedeisende oogzorg stopgezet. Oogartsen lopen, samen met KNO-artsen, vanwege hun onderzoeks- en behandeltechnieken immers een verhoogd risico op besmetting met het virus. Hoe zag de acute oogzorg er in crisistijd uit? Medio april, als de crisis over de top heen lijkt, blikken oogartsen Ton Nguyen (Elkerliek Ziekenhuis), Taco Prinsenberg (Bergman Clinics) en Marijke Wefers Bettink (Oogziekenhuis Rotterdam) terug op hun ervaringen.

Veel van deze artikelen zijn voor iedereen, ook voor niet-abonnees, beschikbaar gesteld. Transparantie en beschikbaarheid van informatie zijn nu essentieel.

Ook de komende tijd zullen wij onze lezers uit de verschillende specialismen blijven voorzien van actuele en ondersteunende informatie. Zo hopen wij op onze eigen manier een klein steentje te kunnen bijdragen aan het bezweren van deze crisis.

BPM Medica lanceert mediaplatform voor oogartsen: De Oogarts

AMSTERDAM, 24 april 2020 – Vandaag ontvangen oogartsen en oogartsen in opleiding het eerste nummer van het tijdschrift De Oogarts. Het onafhankelijke tijdschrift, dat in 2020 vier keer verschijnt, is een initiatief van uitgeverij BPM Medica in nauwe samenwerking met oogartsen in Nederland.

Oogheelkunde en infecties

De redactieraad heeft besloten om de redactionele inhoud van nummer 2 thematisch te richten op oogheelkunde en infecties, waarbij onder meer wordt ingegaan op de impact van de COVID-19-pandemie op de Nederlandse oogheelkunde en praktische oplossingen om zowel de reguliere als acute oogzorg voor patiënten en artsen op een veilige manier te kunnen continueren.

Oogletsels en orbitafracturen
De artikelen in het eerste nummer, die grotendeels tot zijn stand gekomen in de periode vóór de COVID-19-pandemie, zijn gericht op het thema ‘oogletsels en orbitafracturen’. Zo gaat oogarts prof. dr. Rudy Nuijts (Maastricht UMC+) in op de mogelijkheden van het herstellen van de cornea met gekweekt autoloog stamceltransplantaat. Daarnaast vertellen oogartsen Tjeerd de Faber (Oogziekenhuis Rotterdam) en prof. dr. Jan Keunen (Radboudumc, Nijmegen) over maatregelen en ontwikkelingen rondom oogletsels door vuurwerk en geeft burgemeester Ahmed Aboutaleb onder meer zijn visie op de haalbaarheid van een landelijk vuurwerkverbod.

Verder bespreken MKA-chirurg Elske Strabbing (Erasmus MC) en oogartsen Özlem Engin (Erasmus MC en UMC Utrecht) en Gijsbert Hötte (Oogziekenhuis Rotterdam) initiatieven en plannen voor intensivering van multidisciplinaire samenwerking bij orbitafracturen. Tot slot belichten SEH-artsen KNMG Pol Stuart (Franciscus Gasthuis & Vlietland) en Ties Eikendal (Radboudumc) de organisatie van acute oogzorg op de SEH.

Redactionele focus
De Oogarts richt zich inhoudelijk op actuele ontwikkelingen binnen de oogheelkunde en focust daarbij primair op de Nederlandse oogheelkunde. Het tijdschrift is inhoudelijk breed georiënteerd en biedt ruimte voor actuele onderwerpen over beroepsuitoefening, wetenschap, kwaliteit, patiëntenzorg, opleiding, financiën en maatschappij. Naast een platform voor actuele vakinformatie is De Oogarts ook een podium voor uitwisseling van ervaringen en opinies. De Oogarts hoopt bij te dragen aan de kennis- en meningsvorming.


Onafhankelijke redactieraad

De Oogarts verschijnt onder hoofdredactie van dr. Nicole Naus (Erasmus MC). Zij staat aan het roer van een onafhankelijke redactieraad die verder bestaat uit oogartsen dr. Marjolijn Bartels (Deventer Ziekenhuis), dr. Maarten Copper (UMC Utrecht), Joeri de Hoog (Retina Operatiecentrum Amstelveen / Amsterdam UMC, locatie AMC), dr. Emine Kiliç (Erasmus MC) en dr. Dion Paridaens (Oogziekenhuis Rotterdam).

Online toegang
Met een tijdschrift, nieuwsbrief en de website www.deoogarts.nl bereikt De Oogarts vrijwel alle oogartsen en oogartsen in opleiding in Nederland. Optometristen, orthoptisten en andere in oogheelkunde gespecialiseerde of geïnteresseerde zorgprofessionals kunnen zich, net zoals oogartsen, voor een kosteloos inlogaccount op de website aanmelden via www.deoogarts.nl/aanmelden. Na aanmelding hebben zijn online toegang tot alle artikelen en worden ze via de nieuwsbrief op nieuwe artikelen geattendeerd.

Bereikbaarheid BPM Medica

BPM Medica blijft haar primaire werkzaamheden gewoon uitvoeren. We hebben gepaste maatregelen getroffen om de continuïteit van onze dienstverlening zo veel mogelijk te kunnen blijven garanderen. Nagenoeg al onze collega’s werken thuis, zij zijn het beste per e-mail te bereiken. De e-mailadressen van onze medewerkers vindt u hier terug, op de persoonlijke pagina’s. Mocht u iemand dringend nodig hebben, bel dan ons algemene telefoonnummer: 020 303 4540. Er is altijd een collega aanwezig op kantoor, die u waar mogelijk verder zal helpen.

Wij hopen dat u en uw collega’s, familie en vrienden deze periode in goede gezondheid doorkomen.

Met vriendelijke groet,
Het BPM Medica-team