Nieuws

Lees hier de laatste berichten van BPM Medica.

Hart & Vaat: nieuw platform voor specialisten in de cardiovasculaire zorg

AMSTERDAM, 18 juni 2021 – Vandaag verschijnt de eerste multidisciplinaire thema-uitgave onder de titel Hart & Vaat, over antistollingszorg. Doel is specialisten in de cardiovasculaire zorg te informeren, te inspireren en te verbinden. Het blad is een initiatief van uitgeverij BPM Medica en is samengesteld door een onafhankelijke gastredactie van deskundigen uit verschillende betrokken beroepsgroepen.

ANTISTOLLINGSZORG
Hart & Vaat is ontstaan uit de groeiende behoefte aan kennisdeling en multidisciplinaire samenwerking in de cardiovasculaire zorg. Voorzitter van de gastredactie is cardioloog-elektrofysioloog dr. Martin Hemels (Rijnstate / Radboudumc): ‘De keuze voor antistolling als eerste thema was een logische, gezien de steeds complexer wordende antistollingszorg en de grote gezondheidswinst die op dit terrein te behalen is. Uiteraard is het onderwerp ook bijzonder actueel in de COVID-19-pandemie, die ingewikkelde onderzoeksvraagstukken met zich meebrengt.’

Actueel en verbindend
In deze eerste thema-uitgave wordt de antistollingszorg in Nederland in de volle breedte belicht: medisch-inhoudelijk, wetenschappelijk, beleidsmatig en organisatorisch.
Hoogleraren Hugo ten Cate (MUMC+) en Menno Huisman (LUMC) lichten de ambities van het Nationaal Kennisplatform Antistolling toe.
Projectleider van de Dutch COVID & Thrombosis Coalition dr. Marieke Kruip (Erasmus MC) geeft samen met hoogleraren Saskia Middeldorp (Radboudumc) en Eric van Gorp (Erasmus MC) inzicht in het lopend onderzoek naar COVID-19 en trombose, en belicht de belangrijkste bevindingen. Neurologen in opleiding Annemijn Algra en Wouter Sluis (beiden UMC Utrecht) presenteren de resultaten van hun STROCORONA-onderzoek naar herseninfarcten bij COVID-19.
Internist dr. Laura Faber (RKZ) en verpleegkundig specialisten Vera Slootweg en Anne-Marie Schuitemaker (beiden LUMC) bespreken de hoofdlijnen van de Landelijke Transmurale Afspraak Antistollingszorg en geven adviezen voor de implementatie.
Prof. dr. Karina Meijer (UMCG) en Jeannette Goudriaan (Starlet-DC) delen hun ervaringen met de organisatie van transmurale antistollingszorg in respectievelijk de regio’s Noord-Nederland (Groningen) en Noord-Holland.
Hoogleraren Kees Kramers (Radboudumc) en Jur ten Berg (St. Antonius Ziekenhuis / CARIM) belichten de ontwikkelingen op het gebied van antistollingsmedicatie, en de weg van onderzoek naar richtlijn en de individuele patiënt.
Dr. Erik Klok (LUMC) ten slotte, vertelt over zijn onderzoek naar de effecten van thuisrevalidatie na longembolie.

Onafhankelijke redactieraad
De thema-uitgaven Hart & Vaat worden samengesteld door een onafhankelijke gastredactie van deskundigen uit verschillende betrokken beroepsgroepen, onder voorzitterschap van dr. Martin Hemels.
De gastredactie van dit eerste nummer bestaat uit internist vasculaire geneeskunde
dr. Jeanine Roeters van Lennep, associate professor aan het Erasmus MC Rotterdam; klinisch geriater dr. René Jansen (NWZ Alkmaar); kaderhuisarts hart- en vaatziekten
dr. Geert-Jan Geersing (OLVG), associate professor aan het Julius Centrum UMC Utrecht; en dr. Marcel Hovens, internist vasculaire geneeskunde (Rijnstate Arnhem).

Brede doelgroep
Hart & Vaat richt zich tot alle specialisten in de cardiovasculaire zorg in Nederland. Cardiologen en internisten vasculaire geneeskunde ontvangen de uitgave samen met het tijdschrift De Cardioloog. Daarnaast wordt Hart & Vaat ook verzonden naar kaderhuisartsen hart- en vaatziekten, neurologen, klinisch geriaters, verpleegkundig specialisten en physician assistants in de cardiovasculaire zorg, alle trombosediensten, en stakeholders en andere geïnteresseerden in de Nederlandse cardiovasculaire zorg.


Ook online
De artikelen uit Hart & Vaat worden ook gepubliceerd op de website www.hartenvaat.nu. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een inlogaccount via www.hartenvaat.nu/aanmelden. Na aanmelding hebben zij online toegang tot alle artikelen en worden ze via de nieuwsbrief op nieuwe artikelen en uitgaven geattendeerd.

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit initiatief, kijk dan op www.hartenvaat.nu of neem contact op met het team van Hart & Vaat bij BPM Medica via redactie@hartenvaat.nu of telefonisch via het nummer 020 – 303 45 41 (Lara Geeurickx, senior eindredacteur).

Actuele vakinformatie voor medisch specialisten tijdens de COVID-19-pandemie

Vanaf het begin van de COVID-19-uitbraak in Nederland was duidelijk dat het een enorme impact zou hebben op de dagelijkse werkzaamheden van iedereen in de gezondheidszorg. Als uitgever van medische vakbladen stelde ons dat voor de vraag hoe we hiermee om zouden gaan.

Onze platforms zijn erop gebouwd om zorgprofessionals zo goed mogelijk te ondersteunen bij de uitoefening van hun vak en daarbij snel te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. We kozen ervoor om nieuws over (de gevolgen van) COVID-19 te belichten waar dat van directe meerwaarde kan zijn voor de beroepsuitoefening, en ons verder zo veel mogelijk te blijven richten op vakbrede ontwikkelingen zoals onze lezers dat van ons gewend zijn. Per slot moet ook de reguliere zorg in deze tijd zo goed mogelijk blijven doorgaan en staan ontwikkelingen in de diverse vakgebieden beslist niet stil.

Dankzij onze online workflow en de flexibiliteit van de externe teams waarmee we werken – journalisten, vormgevers, drukkers, IT-adviseurs en vele anderen – konden al onze uitgaven verschijnen volgens het vooropgestelde schema, met aangepaste inhoud waar de actualiteit daartoe aanleiding gaf. Daarnaast konden op de zeer korte termijn voorpublicaties, extra nieuwsbrieven en een  webdossier gerealiseerd worden rondom COVID-19 voor diverse beroepsgroepen.
Zo zijn onder meer verschenen:

Voor Laboratoriumgeneeskundigen is, op verzoek van de beroepsvereniging NVKC, in korte tijd het NVKC COVID-19 netwerk opgezet op onze website, om snelle en laagdrempelige verspreiding van nieuwe informatie te faciliteren onder de leden van de vereniging.

In De Psychiater

De uitbraak van COVID-19 heeft, samen met de bijbehorende maatregelen om verspreiding te beperken, veel impact op de psychiatrie. Wat zijn de gevolgen voor de werkwijze in de forensische psychiatrie, de ggz-instellingen, de ziekenhuispsychiatrie en bij de vrijgevestigde psychiater? Een rondgang langs de verschillende sectoren.

In De Cardioloog

In onwaarschijnlijk korte tijd is onder de paraplu van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) het zogenoemde CAPACITY-COVID-register opgezet, om gegevens over de cardiovasculaire voorgeschiedenis en complicaties van patiënten met COVID-19 te verzamelen en analyseren. Initiatiefnemer prof. dr.  Folkert Asselbergs vertelt meer over het waarom en hoe van dit register en nodigt behandelcentra in Nederland en daarbuiten van harte uit tot deelname.

In Medische Oncologie

Het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor de oncologische zorg. Hans Westgeest, internist-oncoloog in het Amphia Ziekenhuis in Breda, en dr. Anne-Marie van Riel, oncoloog-hematoloog in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, schetsen de situatie in Brabant, het Nederlandse epicentrum van COVID-19.

In De Oogarts:

Al snel na de COVID-19-uitbraak in Nederland is alle niet-spoedeisende oogzorg stopgezet. Oogartsen lopen, samen met KNO-artsen, vanwege hun onderzoeks- en behandeltechnieken immers een verhoogd risico op besmetting met het virus. Hoe zag de acute oogzorg er in crisistijd uit? Medio april, als de crisis over de top heen lijkt, blikken oogartsen Ton Nguyen (Elkerliek Ziekenhuis), Taco Prinsenberg (Bergman Clinics) en Marijke Wefers Bettink (Oogziekenhuis Rotterdam) terug op hun ervaringen.

Veel van deze artikelen zijn voor iedereen, ook voor niet-abonnees, beschikbaar gesteld. Transparantie en beschikbaarheid van informatie zijn nu essentieel.

Ook de komende tijd zullen wij onze lezers uit de verschillende specialismen blijven voorzien van actuele en ondersteunende informatie. Zo hopen wij op onze eigen manier een klein steentje te kunnen bijdragen aan het bezweren van deze crisis.

BPM Medica lanceert mediaplatform voor oogartsen: De Oogarts

AMSTERDAM, 24 april 2020 – Vandaag ontvangen oogartsen en oogartsen in opleiding het eerste nummer van het tijdschrift De Oogarts. Het onafhankelijke tijdschrift, dat in 2020 vier keer verschijnt, is een initiatief van uitgeverij BPM Medica in nauwe samenwerking met oogartsen in Nederland.

Oogheelkunde en infecties

De redactieraad heeft besloten om de redactionele inhoud van nummer 2 thematisch te richten op oogheelkunde en infecties, waarbij onder meer wordt ingegaan op de impact van de COVID-19-pandemie op de Nederlandse oogheelkunde en praktische oplossingen om zowel de reguliere als acute oogzorg voor patiënten en artsen op een veilige manier te kunnen continueren.

Oogletsels en orbitafracturen
De artikelen in het eerste nummer, die grotendeels tot zijn stand gekomen in de periode vóór de COVID-19-pandemie, zijn gericht op het thema ‘oogletsels en orbitafracturen’. Zo gaat oogarts prof. dr. Rudy Nuijts (Maastricht UMC+) in op de mogelijkheden van het herstellen van de cornea met gekweekt autoloog stamceltransplantaat. Daarnaast vertellen oogartsen Tjeerd de Faber (Oogziekenhuis Rotterdam) en prof. dr. Jan Keunen (Radboudumc, Nijmegen) over maatregelen en ontwikkelingen rondom oogletsels door vuurwerk en geeft burgemeester Ahmed Aboutaleb onder meer zijn visie op de haalbaarheid van een landelijk vuurwerkverbod.

Verder bespreken MKA-chirurg Elske Strabbing (Erasmus MC) en oogartsen Özlem Engin (Erasmus MC en UMC Utrecht) en Gijsbert Hötte (Oogziekenhuis Rotterdam) initiatieven en plannen voor intensivering van multidisciplinaire samenwerking bij orbitafracturen. Tot slot belichten SEH-artsen KNMG Pol Stuart (Franciscus Gasthuis & Vlietland) en Ties Eikendal (Radboudumc) de organisatie van acute oogzorg op de SEH.

Redactionele focus
De Oogarts richt zich inhoudelijk op actuele ontwikkelingen binnen de oogheelkunde en focust daarbij primair op de Nederlandse oogheelkunde. Het tijdschrift is inhoudelijk breed georiënteerd en biedt ruimte voor actuele onderwerpen over beroepsuitoefening, wetenschap, kwaliteit, patiëntenzorg, opleiding, financiën en maatschappij. Naast een platform voor actuele vakinformatie is De Oogarts ook een podium voor uitwisseling van ervaringen en opinies. De Oogarts hoopt bij te dragen aan de kennis- en meningsvorming.


Onafhankelijke redactieraad

De Oogarts verschijnt onder hoofdredactie van dr. Nicole Naus (Erasmus MC). Zij staat aan het roer van een onafhankelijke redactieraad die verder bestaat uit oogartsen dr. Marjolijn Bartels (Deventer Ziekenhuis), dr. Maarten Copper (UMC Utrecht), Joeri de Hoog (Retina Operatiecentrum Amstelveen / Amsterdam UMC, locatie AMC), dr. Emine Kiliç (Erasmus MC) en dr. Dion Paridaens (Oogziekenhuis Rotterdam).

Online toegang
Met een tijdschrift, nieuwsbrief en de website www.deoogarts.nl bereikt De Oogarts vrijwel alle oogartsen en oogartsen in opleiding in Nederland. Optometristen, orthoptisten en andere in oogheelkunde gespecialiseerde of geïnteresseerde zorgprofessionals kunnen zich, net zoals oogartsen, voor een kosteloos inlogaccount op de website aanmelden via www.deoogarts.nl/aanmelden. Na aanmelding hebben zijn online toegang tot alle artikelen en worden ze via de nieuwsbrief op nieuwe artikelen geattendeerd.

Bereikbaarheid BPM Medica

BPM Medica blijft haar primaire werkzaamheden gewoon uitvoeren. We hebben gepaste maatregelen getroffen om de continuïteit van onze dienstverlening zo veel mogelijk te kunnen blijven garanderen. Nagenoeg al onze collega’s werken thuis, zij zijn het beste per e-mail te bereiken. De e-mailadressen van onze medewerkers vindt u hier terug, op de persoonlijke pagina’s. Mocht u iemand dringend nodig hebben, bel dan ons algemene telefoonnummer: 020 303 4540. Er is altijd een collega aanwezig op kantoor, die u waar mogelijk verder zal helpen.

Wij hopen dat u en uw collega’s, familie en vrienden deze periode in goede gezondheid doorkomen.

Met vriendelijke groet,
Het BPM Medica-team