Visus heet voortaan De Optometrist

In opdracht van en in nauwe samenwerking met de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) ontwikkelde uitgeverij BPM Medica een volledig nieuwe huisstijl en website en een eigentijds logo voor het verenigingsmagazine. Het voormalige OVN-magazine Visus heet voortaan De Optometrist.

Het volledig vernieuwde OVN-magazine moet het beroep optometrist én vakgebied optometrie voor alle spelers in het veld nog beter onder de aandacht brengen. Het eerste nummer van De Optometrist, een speciale gedrukte congreseditie, is op maandag 13 maart tijdens het OVN-congres in Den Bosch uitgereikt aan OVN-voorzitter Gabriëlle Janssen.

De Optometrist zal alle OVN-leden blijven informeren over aan de optometrie gerelateerde actualiteiten, nieuwe initiatieven, herkenbare kwesties en verenigingsnieuws. Ook zal De Optometrist publiceren over wat optometristen doen, wat ze bezighoudt, waar ze voor staan, waar ze naartoe willen en welke kwaliteit optometristen leveren. Zodat nog meer andere zorgprofessionals en spelers in het veld ontdekken wat de beroepsgroep te bieden heeft. Optometristen geven het beste kijkadvies, nemen een deel van de zorg van oogartsen over, meten contactlenzen en andere hulpmiddelen aan, met als doel dat de cliënt goed kan (blijven) zien.

De Optometrist verschijnt 4 keer per jaar als online magazine op deoptometrist.nu en daarnaast ontvangen alle ruim 1.000 OVN-leden 8 keer per jaar De Optometrist-nieuwsbrief in hun inbox.  Zowel in het online magazine als in de nieuwsbrief kunnen sponsoruitingen worden geplaatst. De redactionele inhoud van De Optometrist wordt vastgesteld door een onafhankelijke redactieraad.

Gepubliceerd: 14 maart 2023