Actuele vakinformatie voor specialisten tijdens de pandemie

Vanaf het begin van de COVID-19-uitbraak in Nederland was duidelijk dat het een enorme impact zou hebben op de dagelijkse werkzaamheden van iedereen in de gezondheidszorg. Als uitgever van medische vakbladen stelde ons dat voor de vraag hoe we hiermee om zouden gaan.

Onze platforms zijn erop gebouwd om zorgprofessionals zo goed mogelijk te ondersteunen bij de uitoefening van hun vak en daarbij snel te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. We kozen ervoor om nieuws over (de gevolgen van) COVID-19 te belichten waar dat van directe meerwaarde kan zijn voor de beroepsuitoefening, en ons verder zo veel mogelijk te blijven richten op vakbrede ontwikkelingen zoals onze lezers dat van ons gewend zijn. Per slot moet ook de reguliere zorg in deze tijd zo goed mogelijk blijven doorgaan en staan ontwikkelingen in de diverse vakgebieden beslist niet stil.

Dankzij onze online workflow en de flexibiliteit van de externe teams waarmee we werken – journalisten, vormgevers, drukkers, IT-adviseurs en vele anderen – konden al onze uitgaven verschijnen volgens het vooropgestelde schema, met aangepaste inhoud waar de actualiteit daartoe aanleiding gaf. Daarnaast konden op de zeer korte termijn voorpublicaties, extra nieuwsbrieven en een webdossier gerealiseerd worden rondom COVID-19 voor diverse beroepsgroepen.
Zo zijn onder meer verschenen:

Voor Laboratoriumgeneeskundigen is, op verzoek van de beroepsvereniging NVKC, in korte tijd het NVKC COVID-19 netwerk opgezet op onze website, om snelle en laagdrempelige verspreiding van nieuwe informatie te faciliteren onder de leden van de vereniging.

In De Psychiater

De uitbraak van COVID-19 heeft, samen met de bijbehorende maatregelen om verspreiding te beperken, veel impact op de psychiatrie. Wat zijn de gevolgen voor de werkwijze in de forensische psychiatrie, de ggz-instellingen, de ziekenhuispsychiatrie en bij de vrijgevestigde psychiater? Een rondgang langs de verschillende sectoren.

In De Cardioloog

In onwaarschijnlijk korte tijd is onder de paraplu van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) het zogenoemde CAPACITY-COVID-register opgezet, om gegevens over de cardiovasculaire voorgeschiedenis en complicaties van patiënten met COVID-19 te verzamelen en analyseren. Initiatiefnemer prof. dr.  Folkert Asselbergs vertelt meer over het waarom en hoe van dit register en nodigt behandelcentra in Nederland en daarbuiten van harte uit tot deelname.

In Medische Oncologie

Het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor de oncologische zorg. Hans Westgeest, internist-oncoloog in het Amphia Ziekenhuis in Breda, en dr. Anne-Marie van Riel, oncoloog-hematoloog in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, schetsen de situatie in Brabant, het Nederlandse epicentrum van COVID-19.

In De Oogarts

Al snel na de COVID-19-uitbraak in Nederland is alle niet-spoedeisende oogzorg stopgezet. Oogartsen lopen, samen met KNO-artsen, vanwege hun onderzoeks- en behandeltechnieken immers een verhoogd risico op besmetting met het virus. Hoe zag de acute oogzorg er in crisistijd uit? Medio april, als de crisis over de top heen lijkt, blikken oogartsen Ton Nguyen (Elkerliek Ziekenhuis), Taco Prinsenberg (Bergman Clinics) en Marijke Wefers Bettink (Oogziekenhuis Rotterdam) terug op hun ervaringen.

Veel van deze artikelen zijn voor iedereen, ook voor niet-abonnees, beschikbaar gesteld. Transparantie en beschikbaarheid van informatie zijn nu essentieel.

Ook de komende tijd zullen wij onze lezers uit de verschillende specialismen blijven voorzien van actuele en ondersteunende informatie. Zo hopen wij op onze eigen manier een klein steentje te kunnen bijdragen aan het bezweren van deze crisis.

Recent Posts