Hart & Vaat: nieuw platform in de cardiovasculaire zorg

18 juni 2021 verscheen de eerste multidisciplinaire thema-uitgave onder de titel Hart & Vaat, over antistollingszorg. Doel is specialisten in de cardiovasculaire zorg te informeren, te inspireren en te verbinden. Het blad is een initiatief van uitgeverij BPM Medica en is samengesteld door een onafhankelijke gastredactie van deskundigen uit verschillende betrokken beroepsgroepen.          

ANTISTOLLINGSZORG
Hart & Vaat is ontstaan uit de groeiende behoefte aan kennisdeling en multidisciplinaire samenwerking in de cardiovasculaire zorg. Voorzitter van de gastredactie is cardioloog-elektrofysioloog dr. Martin Hemels (Rijnstate / Radboudumc): ‘De keuze voor antistolling als eerste thema was een logische, gezien de steeds complexer wordende antistollingszorg en de grote gezondheidswinst die op dit terrein te behalen is. Uiteraard is het onderwerp ook bijzonder actueel in de COVID-19-pandemie, die ingewikkelde onderzoeksvraagstukken met zich meebrengt.’

Actueel en verbindend
In deze eerste thema-uitgave wordt de antistollingszorg in Nederland in de volle breedte belicht: medisch-inhoudelijk, wetenschappelijk, beleidsmatig en organisatorisch.
Hoogleraren Hugo ten Cate (MUMC+) en Menno Huisman (LUMC) lichten de ambities van het Nationaal Kennisplatform Antistolling toe.
Projectleider van de Dutch COVID & Thrombosis Coalition dr. Marieke Kruip (Erasmus MC) geeft samen met hoogleraren Saskia Middeldorp (Radboudumc) en Eric van Gorp (Erasmus MC) inzicht in het lopend onderzoek naar COVID-19 en trombose, en belicht de belangrijkste bevindingen. Neurologen in opleiding Annemijn Algra en Wouter Sluis (beiden UMC Utrecht) presenteren de resultaten van hun STROCORONA-onderzoek naar herseninfarcten bij COVID-19.
Internist dr. Laura Faber (RKZ) en verpleegkundig specialisten Vera Slootweg en Anne-Marie Schuitemaker (beiden LUMC) bespreken de hoofdlijnen van de Landelijke Transmurale Afspraak Antistollingszorg en geven adviezen voor de implementatie.
Prof. dr. Karina Meijer (UMCG) en Jeannette Goudriaan (Starlet-DC) delen hun ervaringen met de organisatie van transmurale antistollingszorg in respectievelijk de regio’s Noord-Nederland (Groningen) en Noord-Holland.
Hoogleraren Kees Kramers (Radboudumc) en Jur ten Berg (St. Antonius Ziekenhuis / CARIM) belichten de ontwikkelingen op het gebied van antistollingsmedicatie, en de weg van onderzoek naar richtlijn en de individuele patiënt.
Dr. Erik Klok (LUMC) ten slotte, vertelt over zijn onderzoek naar de effecten van thuisrevalidatie na longembolie.

Onafhankelijke redactieraad
De thema-uitgaven Hart & Vaat worden samengesteld door een onafhankelijke gastredactie van deskundigen uit verschillende betrokken beroepsgroepen, onder voorzitterschap van dr. Martin Hemels.
De gastredactie van dit eerste nummer bestaat uit internist vasculaire geneeskunde
dr. Jeanine Roeters van Lennep, associate professor aan het Erasmus MC Rotterdam; klinisch geriater dr. René Jansen (NWZ Alkmaar); kaderhuisarts hart- en vaatziekten
dr. Geert-Jan Geersing (OLVG), associate professor aan het Julius Centrum UMC Utrecht; en dr. Marcel Hovens, internist vasculaire geneeskunde (Rijnstate Arnhem).

Brede doelgroep
Hart & Vaat richt zich tot alle specialisten in de cardiovasculaire zorg in Nederland. Cardiologen en internisten vasculaire geneeskunde ontvangen de uitgave samen met het tijdschrift De Cardioloog. Daarnaast wordt Hart & Vaat ook verzonden naar kaderhuisartsen hart- en vaatziekten, neurologen, klinisch geriaters, verpleegkundig specialisten en physician assistants in de cardiovasculaire zorg, alle trombosediensten, en stakeholders en andere geïnteresseerden in de Nederlandse cardiovasculaire zorg.


Ook online
De artikelen uit Hart & Vaat worden ook gepubliceerd op de website www.hartenvaat.nu. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een inlogaccount via www.hartenvaat.nu/aanmelden. Na aanmelding hebben zij online toegang tot alle artikelen en worden ze via de nieuwsbrief op nieuwe artikelen en uitgaven geattendeerd.

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit initiatief, kijk dan op www.hartenvaat.nu of neem contact op met het team van Hart & Vaat bij BPM Medica via redactie@hartenvaat.nu of telefonisch via het nummer 020 – 303 45 41 (Lara Geeurickx, senior eindredacteur).

Recent Posts