Missie

BPM Medica is een stichting zonder winstoogmerk die als missie heeft een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de patiëntenzorg in Nederland. Dit doen we door medisch professionals met mediaplatforms over de beroepspraktijk te helpen om hun kennis en vaardigheden up-to-date te houden.

Het is onze ambitie om mediaplatforms te publiceren binnen alle medische domeinen. Dit maakt het mogelijk om dwarsverbanden te leggen: multidisciplinaire mediaplatforms over thema’s die raken aan meerdere medische specialismen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om thema’s als hart & vaat, ouderenzorg, preventie en leefstijlgeneeskunde.

Sommige mediaplatforms kunnen we financieren met advertenties en abonnementen. Voor andere mediaplatforms kunnen we als non-profitorganisatie andere financieringsbronnen aanboren, zoals subsidies, sponsoring door zorg- en onderwijsinstellingen en legaten.

 

 

  • BPM Medica is al jaren onze onafscheidelijke partner. Samen brengen wij het belangrijke oncologische nieuws via tijdschrift en website onder de aandacht van onze beroepsgroep, patiënten en andere stakeholders. De samenwerking is kort samen te vatten als zeer deskundig, vakkundig en uiterst prettig.

    Haiko Bloemendal Voorzitter NVMO
  • ‘Samenwerken met het team van BPM Medica is erg inspirerend, met als resultaat fraai vormgegeven magazines met waardevolle inhoud voor geïnteresseerden in de cardiologie. Dit mede dankzij de enthousiaste inzet van ervaren wetenschapsjournalisten en eindredactie van BPM Medica. Trots om hieraan met de redactieraad onze bijdrage te mogen leveren.’

    Martin Hemels Hoofdredacteur De Cardioloog

Heden en verleden

BPM Medica is in 2013 opgericht door Arjaan Everts, in de vorm van een BV waarvan hij de enige eigenaar en directeur werd. Het uitgeverijteam bestond in die beginfase verder uit uitgever Wijnand van Dijk en senior-eindredacteuren Henri Neuvel en Lara Geeurickx.

De uitgeverij ging van start met vier tijdschriften voor medisch specialisten: De Psychiater, De Neuroloog, Medische Oncologie en Endocrinologie. Deze werden allemaal uitgegeven in nauwe samenwerking met de betreffende beroepsverenigingen: de NVvP, de NVN, de NVMO en de NVE. Daarnaast was BPM Medica de uitgever van OenG, een tijdschrift voor opleiders van verpleegkundigen.

De daaropvolgende jaren groeide BPM Medica uit tot een professionele medische uitgeverij, gevestigd in een modern pand in het centrum van Amsterdam, met een team van circa twaalf medewerkers: eind- en bureauredacteuren, een administratief medewerker, projectmedewerkers, webdevelopers en een digital operations manager.

Daarnaast werken we samen met een breed team van ervaren freelancers, zoals journalisten, fotografen en illustratoren, vormgevingsbureaus en drukkers.

Het portfolio werd uitgebreid met steeds meer platforms: voor medisch specialisten én voor andere medisch professionals, zoals verplegingswetenschappers, klinisch-chemici, optometristen, huisartsen en apothekers. BPM Medica geeft nu achttien platforms uit, zie ons portfolio.

In 2022 is BPM Medica formeel een stichting zonder winstoogmerk geworden. Arjaan Everts heeft deze stap gezet om zo te borgen dat de uitgeverij ook op de lange termijn kan blijven werken aan haar missie: bijdragen aan de kwaliteit van de patiëntenzorg in Nederland. De organisatie bevindt zich nu in de overgangsfase naar een ANBI-stichting met een stichtingsbestuur.

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op