Henri NeuvelSenior eindredacteur

    ‘De inhoud staat bij BPM Medica voorop; dat vind ik een essentieel uitgangspunt’

    Door de afwisselende medisch-wetenschappelijke, beleidsmatige en maatschappelijke onderwerpen die we in onze publicaties belichten, blijft mijn nieuwsgierigheid continu geprikkeld. Ook vind ik het prettig dat er binnen onze uitgeverij ruimte is voor creatieve ideeën en nieuwe projecten. Zo zijn we in 2020 samen met oogartsen uit verschillende delen van het land gestart met De Oogarts. Aansluitend zijn in 2022 De Optometrist, een online magazine voor optometristen (voorheen Visus) en FarmaMagazine, een farmacotherapeutisch vakblad voor huisartsen en apothekers, tot ons portfolio gaan behoren.

    Inmiddels werk ik meer dan 20 jaar in de medische uitgeverijwereld. In die tijd ben ik betrokken (geweest) bij publicaties en producties voor verschillende medisch specialismen, huisartsen en paramedici.

    Sinds de verzelfstandiging in 2013 ben ik werkzaam bij BPM Medica en richtte ik mij onder meer op de oncologie en oogheelkunde. Oncologie is een vakgebied waarin de ontwikkelingen niet stilstaan, en waar veel aandacht is voor kwaliteit. Bij oogheelkunde gaat het eveneens om kwaliteit én om essentiële details. Ook bij de publicaties van BPM Medica zijn hoge kwaliteit, in al haar facetten, en oog voor details, belangrijke uitgangspunten.