Henri NeuvelSenior eindredacteur

  ‘De inhoud staat bij BPM Medica voorop; dat vind ik een essentieel uitgangspunt.’

  Door de afwisselende medisch-wetenschappelijke, beleidsmatige en maatschappelijke onderwerpen die we in onze publicaties belichten, blijft mijn nieuwsgierigheid continu geprikkeld. Ook vind ik het prettig dat er binnen BPM Medica volop ruimte is voor creatieve ideeën en nieuwe projecten. Zo zijn we in 2020 samen met oogartsen uit verschillende delen van het land gestart met De Oogarts.

  Inmiddels werk ik meer dan 20 jaar in de medische uitgeverijwereld. In die tijd ben ik betrokken (geweest) bij publicaties en producties voor anesthesiologen, cardiologen, dermatologen, gastro-enterologen, gynaecologen, huisartsen, internist-endocrinologen, internist-hematologen, internist-oncologen, neurologen, oogartsen, psychiaters en reumatologen.

  Sinds de verzelfstandiging in 2013 ben ik werkzaam bij BPM Medica en richt mij momenteel op de oncologie en oogheelkunde. Oncologie is een vakgebied waarin de ontwikkelingen niet stilstaan, en waar veel aandacht is voor kwaliteit. Bij oogheelkunde gaat het eveneens om kwaliteit én om essentiële details. Ook bij de publicaties van BPM Medica zijn hoge kwaliteit, in al haar facetten, en oog voor details, belangrijke uitgangspunten.

  Het is mooi om te zien hoe ons team groeit en dat het aantal publicaties blijft toenemen. Samen met collega’s en onze redactieraden hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan het verder verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland.

  henri.neuvel@bpmmedica.nl