Michiel TentEindredacteur

    ‘Voor mij als freelancer komen de mensen van BPM Medica nog het dichtst in de buurt van collega’s, met wie ik graag samenwerk’

    Momenteel doe ik als freelance medisch journalist en eindredacteur voor BPM Medica de eindredactie van het tijdschrift Hemato-Oncologie. Hiervoor ben ik, tot begin 2023, negen jaar eindredacteur geweest van een andere titel, Endocrinologie. Ik verzorg daarnaast voor BPM Medica en een keur aan andere opdrachtgevers (in hoofdzaak eveneens medische uitgeverijen) interviews, achtergrondartikelen, congresverslagen, nieuws, nascholing, enzovoort; in het Nederlands zowel als het Engels. Voor mij als freelancer komen de mensen van BPM Medica nog het dichtst in de buurt van collega’s, met wie ik graag samenwerk. Ik heb zeventien jaar in Frankrijk gewoond en gewerkt, maar kom in 2023 weer terug naar Amsterdam. Mijn grote passie is de literatuur: niet zozeer de vakliteratuur (hoe interessant die ook kan zijn), als wel de “schone letteren”.