Medische Oncologie

Medische Oncologie is het officiële ledentijdschrift voor de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie. Het verenigingstijdschrift, dat wordt gepubliceerd door uitgeverij BPM Medica en in juni 1998 voor het eerst verscheen, heeft als uitgangspunt de leden (internist-oncologen) op de hoogte te houden van het laatste NVMO-nieuws, de laatste klinisch-wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied en over aan de (medische) oncologie gerelateerde beleidsmatige, politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Medische Oncologie draagt bij aan de kennis- en meningsvorming van de internist-oncoloog op deze gebieden.

Redactieraad
Klik hier voor een overzicht van de leden van de redactieraad.

Online editie
Medische Oncologie is digitaal te vinden op de medischeoncologie.nl.


Oplage 3700
Verschijning 10 keer per jaar
Doelgroep

Alle NVMO-leden (internist-oncologen), oncologisch chirurgen, internist-hematologen, radiotherapeuten, longartsen, urologen, ziekenhuisapothekers, klinisch genetici met subspecialisme oncologie en beleidsmakers in de gezondheidszorg.

Adverteren

Klik hier voor de tariefkaart van Medische Oncologie

Voor informatie over en het reserveren van advertenties, advertorials en inserts kunt u contact opnemen met Cross Media Nederland via tel. 010 - 742 10 25 en adverteren@medischeoncologie.nl.