Laboratoriumgeneeskunde

Laboratoriumgeneeskunde is het nieuwe verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). Dit vakblad gaat in op actuele ontwikkelingen binnen de medische laboratoriumdiagnostiek en de klinische chemie. Het biedt een platform voor informatieuitwisseling en meningsvorming over wetenschap en innovatie, opleiding, kwaliteit, beroep en bedrijf. Het blad is gericht op klinisch chemici en specialisten laboratoriumgeneeskunde. 

Redactieraad 
Klik hier voor een overzicht van de leden van de redactieraad.

Online editie 
Het tijdschrift is digitaal te vinden op www.laboratoriumgeneeskunde.nl


Oplage 900
Verschijning 4 keer per jaar online + 1 keer per jaar in print
Doelgroep Doelgroep zijn klinisch chemici en specialisten laboratoriumgeneeskunde.
Adverteren

Klik hier voor de tariefkaart van Laboratoriumgeneeskunde

Voor informatie over en het reserveren van advertenties, advertorials en inserts kunt u contact opnemen met Cross Media Nederland via tel. 010 - 742 10 25 en zorg@crossmedianederland.com.