Endocrinologie

Endocrinologie is het officiële ledentijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE). In de wereld van de endocrinologie is dit tijdschrift al 6 jaar één van de meest prominente communicatieplatforms. 
Endocrinologie onderscheidt zich van andere bladen door de lezers te informeren over nieuws en mededelingen van de NVE, NVE-werkgroepen en NVE-commissies en relevante ontwikkelingen te belichten in zowel de preklinische/basale endocrinologie als klinische endocrinologie met primair een blik op Nederland. Inhoudelijk is het tijdschrift gericht op onder meer diabetes mellitus, obesitas, vetstofwisselingsziekten, metabool syndroom, groeistoornissen, hypofysaire aandoeningen, hypogonadisme, endocriene tumoren, neuro-endocriene tumoren, bijnieraandoeningen, schildklieraandoeningen en osteoporose.

Redactieraad
Klik hier voor een overzicht van de leden van de redactieraad.

Online editie
Endocrinologie is digitaal te vinden op endocrinologie.nl.


Oplage 1200
Verschijning 4 keer per jaar
Doelgroep

Alle NVE-leden, (overige) internisten en gynaecologen met het subspecialisme endocrinologie. Tot de leden van de NVE behoren internisten, kinderartsen, gynaecologen, immunologen, farmacologen, dierenartsen, (medisch) biologen, biochemici, biomedische wetenschappers en klinisch chemici.

Adverteren

 Klik hier voor de tariefkaart van Endocrinologie


Voor informatie over en het reserveren van advertenties, advertorials en inserts kunt u contact opnemen met Cross Media Nederland via tel. 010 - 742 10 25 en adverteren@endocrinologie.nl.