De Psychiater

De Psychiater is het officiële ledentijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). In de wereld van de psychiatrie is het al ruim 20 jaar één van de meest prominente communicatieplatforms. De Psychiater wil zowel de communicatie binnen de doelgroep bevorderen als voor de psychiatrie relevante ontwikkelingen en onderzoeken in een breder perspectief plaatsen. De Psychiater onderscheidt zich van andere bladen door de lezers op de hoogte te houden van voor de psychiatrie relevante medische, beleidsmatige, maatschappelijke, ethische en juridische ontwikkelingen. 

Redactieraad
Klik hier voor een overzicht van de leden van de redactieraad.

Online editie
De Psychiater is digitaal te vinden op depsychiater.nl.


Oplage 3800
Verschijning 8 keer per jaar
Doelgroep

Alle leden van de NVvP, psychiaters en alle relevante beleidsmakers in de gezondheidszorg.

Adverteren

Klik hier voor de tariefkaart van De Psychiater

 

Voor informatie over en het reserveren van advertenties, advertorials en inserts kunt u contact opnemen met Cross Media Nederland via tel. 010 - 742 10 25 en adverteren@depsychiater.nl.