De Neuroloog

De Neuroloog is het officiële tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). In de wereld van de neurologie is dit tijdschrift al sinds 1994 één van de meest prominente communicatieplatforms. De Neuroloog onderscheidt zich van andere bladen door de lezers te informeren over specifieke verenigingsaangelegenheden en voor de neurologie relevante maatschappelijke, ethische en juridische onderwerpen.

Redactieraad
Klik hier voor een overzicht van de leden van de redactieraad.

Online editie
De Neuroloog is digitaal te vinden op deneuroloog.nl.


Oplage 1500
Verschijning 6 keer per jaar
Doelgroep

Alle leden van de NVN en beleidsmakers in gezondheidszorg. Tot de leden van de NVN behoren neurologen en artsen in opleiding tot neuroloog.

Adverteren

Klik hier voor de tariefkaart van De Neuroloog

Voor informatie over en het reserveren van advertenties, advertorials en inserts kunt u contact opnemen met Cross Media Nederland via tel. 010 - 742 10 25 en adverteren@deneuroloog.nl.