De Cardioloog

De Cardioloog is het nieuwe tijdschrift voor en door cardiologen, dat wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie van toonaangevende cardiologen. Het is het enige Nederlandstalige vaktijdschrift over de beroepsuitoefening van de Nederlandse cardiologen. De Cardioloog faciliteert de informatie-uitwisseling en meningsvorming over onder meer medisch-inhoudelijke ontwikkelingen, farmaceutica, vertaling van wetenschap naar praktijk, richtlijnen, opleiding, kwaliteit en marktwerking. Het eerste nummer is 10 maart 2017 verschenen.

Redactieraad
Klik hier voor een overzicht van de leden van de redactieraad.

Online editie
De Cardioloog is digitaal te vinden op de decardioloog.nl

Oplage 1700
Verschijning 4 keer per jaar
Doelgroep
Alle cardiologen, aios cardiologie en internisten vasculaire geneeskunde.
Adverteren
 

Klik hier voor de tariefkaart van De Cardioloog.

Voor informatie over en het reserveren van advertenties, advertorials en inserts kunt u contact opnemen met:
Cross Media Nederland 
Tel.: + 31 (0)10 - 742 10 23
adverteren@decardioloog.nl