Karin de Beer

Functie 
Eindredacteur van Medische Oncologie

E-mailadres 
karin.de.beer@bpmmedica.nl

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/karin-de-beer/