Tijdschrift Hart & Vaat

Hart & Vaat is een tijdschrift voor zorgverleners in de cardiovasculaire zorg, dat wordt samengesteld door een onafhankelijke, wisselende gastredactie. De titel is ontstaan uit de groeiende behoefte aan kennisdeling en multidisciplinaire samenwerking in de cardiovasculaire zorg.

Hart & Vaat ondersteunt de multidisciplinaire samenwerking in de cardiovasculaire zorg door zorgverleners uit de verschillende beroepsgroepen te informeren, te inspireren en te verbinden.

In 2023 wordt onder deze titel één thema-uitgave gepubliceerd, met een oplage van 4.500 exemplaren.

Voor tarieven, verschijningsdata en meer informatie over adverteren in de uitgave Hart & Vaat, klik hieronder.

cover-hv-klein

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op