Tijdschrift De Cardioloog

De Cardioloog is het tijdschrift voor en door cardiologen, dat wordt samengesteld door een onafhankelijke redactieraad van toonaangevende cardiologen.

De Cardioloog is het enige Nederlandstalige vaktijdschrift over de beroepsuitoefening van de Nederlandse cardiologen. Het faciliteert de informatie-uitwisseling en meningsvorming over onder andere medisch-inhoudelijke ontwikkelingen, nieuwe richtlijnen, nieuwe behandelmethoden en medicatie, de opleiding tot cardioloog en de organisatie van de cardiologische zorg..

Voor tarieven, verschijningsdata en meer informatie over adverteren in het tijdschrift De Cardioloog, klik hieronder.

Adverteren in De Cardioloog

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op